Musiikki

Musiikki - Jumalan luomislahja

Luterilaisen musiikin teologian perusväittämän mukaan musiikki ei ole ihmisen aikaansaannos vaan Jumalan luomislahja.

Martti Luther sanoo eräässä musiikkia koskevassa kirjoituksessaan (1530): "Rakastan musiikkia, koska se on Jumalan lahja eikä ihmisten: se tekee mielen iloiseksi, karkottaa Paholaisen ja synnyttää vilpitöntä iloa."

Lutherin mukaan musiikki on luotu yhdessä muun luomakunnan kanssa. Musiikki kuuluu siihen luotuun, josta Jumala sanoi katsoessaan kaikkea tekemäänsä: "Kaikki oli hyvää" (1. Moos. 1:31). Tämä hyvyys on musiikille yhä vieläkin ominaista. Se voi kuitenkin turmeltua, jos se irrotetaan Luojasta ja jos sitä käytetään väärin elämää tuhoaviin tarkoituksiin.

Seurakunnan musiikkielämä

Yhdessä laulaminen on ollut alusta asti kristittyjen kokoontumisten olennainen osa. "Veisatkaa yhdessä psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja, soittakaa ja laulakaa täydestä sydämestä Herralle" (Ef. 5:19).

Luterilaisen käsityksen mukaan musiikki on julistusta itsessään - se ei ole vain jonkilainen mauste tai lisuke. Musiikin erityinen mahdollisuus on syventää puhuttua sanaa. Sen avulla voi korostaa ja alleviivata esilletuotavia asioita ja toisaalta antaa aikaa kuullun ymmärtämiselle.

Musiikki on vahva yhteyden luoja. Se auttaa hiljaisuuteen laskeutumista ja johdattaa rukoukseen. Musiikki lohduttaa surussa ja tuo toivoa masennukseen.

Musiikki on ihmiselle luontainen ihmettelyn ja ylistyksen väline. Usein juhla on parhaimmillaan silloin, kun siellä voidaan yhtyä yhteiseen lauluun.