Tukena ja vierelläkulkijana

Seurakuntien keskeinen tehtävä on olla tukena ja turvana elämän eri vaiheissa. Seurakunnan työntekjiöillä on vaitiolovelvollisuus, joten heidän kanssaan voi keskustella luottamuksellisesti kaikista elämään liittyvistä asioista.

Jos syyllisyys painaa, ripittäytyminen on hyvä keino käsitellä asiaa ja pyytää anteeksiantoa. Jumalan anteeksiantavan rakauden kokeminen uudistaa elämää ja antaa voimaa arjen keskelle. 

Taloudellinen apu

Yllättävä taloudellinen kriisi voi kohdata ketä tahansa.  Seurakunnan diakoniatyöntekijä on tukenasi rahavaikeuksien selvittelyssä sekä talouden suunnittelussa ja seurannassa. Häneltä saat apua myös sen selvittämisessä, millaisia yhteiskunnan tukia voit saada. Diakoniatyöntekijä auttaa sinua löytämään ratkaisuja taloudellisiin vaikeuksiin ja ohjaa sopivan avun piiriin.

Diakoniatyö voi tilanteen vaatiessa myöntää pienimuotoista taloudellista apua henkilölle, jota on kohdannut odottamaton taloudellinen kriisi. Avustaminen on kertaluontoista ja tuki annetaan esim. osto-osoituksena, ei käteisenä tai hakijan tilille.

Jokaista avustusta harkitaan tapauskohtaisesti ja otetaan huomioon yksilöllinen elämäntilanne. Ensin selvitetään apua hakevan mahdollisuudet saada yhteiskunnan apua. Avun hakijalta pyydetään  suostumus siihen, että työntekijä saa ottaa yhteyttä avustuksen myöntämisen kannalta tarpeellisiin tahoihin, esim. sosiaalitoimeen.

Hakiessasi taloudellista avustusta ota mukaan

* henkilöllisyystodistus

* kaikki tulo- ja menotiedot

* tiedot veloista

* viimeisin toimeentulotukipäätös

Päivystys diakoniatoimistossa maanantaisin kello 9 - 11. Muulloin vain ajanvarauksella. Varaa aika luottamukselliseen keskusteluun. Diakoniatyöntekijän yhteystiedot löytyvät täältä.

Huomio:

Asiakaspäivystys vain maanantaisin kello 9-11. Paltamon seurakuntakeskuksen toimistossa.

Ristijärvellä asiakas vastaanotto erikseen sovittuna aikana.

 

Surutyö

Diakoniatyöntekijän tai papin kanssa voi käydä läpi suruun liittyviä asioita ja erilaisa menettämisen tuomia tunteita. Tarpeen mukaan pyritään järjestämään myös sururyhmiä, jotka tarjoavat sureville vertaistukea ja joissa voi käydä yhdessä läpi surun erilaisia vaiheita.

Sururyhmä asioissa ota yhteys Kristiinaan p. 044-597 47 62

Parisuhdeongelmat

Yhteiselämässa voi eteen tulla kipeitä ja vaikeita asioita. Parisuhdeongelmissa paltamolaiset voivat hakeutua Kajaanin Perheasiain neuvottelukeskuksen asiakkaiksi.

Kotikäynnit

Seurakuntalaiset voivat pyytää diakoniatyöntekijää ja pappeja kotikäynneille keskustelemaan uskon ja arjen asioista. Tulemme mielellämme myös tervehtimään syntymäpäiväsankareita. Pyyntö tulla käymään tulisi tehdä hyvissä ajoin, esimerkiksi ennen syntymäpäiväjuhlaa. Erityisesti, jos vierailua toivotaan johonkin tiettyyn kellonaikaan.