Avioliittoon vihkiminen

Kirkkoherran virastosta saa oppaita, joissa selvitetään yksityiskohtaisesti järjestelyihin liittyvistä asioista.

Avioliiton esteiden tutkiminen

Avioliiton solmimista edeltää aina avioliiton esteiden tutkiminen (entinen avioliittoon kuuluttaminen).

Siinä selvitetään, että aiotun avioliiton solmimiselle ei ole laissa säädettyä estettä. Esteiden tutkinnan tulee tapahtua vähintään seitsemän vuorokautta ennen vihkimistä. Esteiden tutkintaa kihlakumppaneiden on pyydettävä yhdessä siltä väestörekisterinpitäjältä, jonka rekisterissä he ovat. Jos kihlakumppanit ovat kirjoilla eri rekisterissä, käännytään jommankumman rekisterinpitäjän puoleen, jota kautta asian käsittely etenee.

Paltamossa avioliiton esteiden tutkintaa pyydetään kirkkoherranvirastosta (käyntiosoite: Puolangantie 14) puh:  044 597 4753. Tällöin voidaan sopia myös milloin avioliittoaikomus luetaan Paltamon kirkossa messun esirukouksen yhteydessä. Seurakunta rukoilee nimeltä mainiten avioliittoon aikovien puolesta.

Kirkollisen vihkimisen edellytyksenä on, että molemmat vihittävät ovat rippikoulun käyneitä kirkkomme jäseniä tai toinen on rippikoulun käynyt kirkon jäsen ja toinen kuuluu muuhun kristilliseen kirkkoon tai uskontokuntaan.

Avioliiton esteiden tutkinnan yhteydessä annetaan sekä oikeudellista tietoa avioliitto- ja nimilaista, että käytännön ohjeita muista vihkimiseen liittyvistä asioista, myös siviilivihkimisestä. Mikäli avioliitolle ei ole laissa säädettyä estettä, kihlakumppaneille annetaan todistus vihkimistä varten aikaisintaan seitsemäntenä päivänä esteiden tutkinnan pyytämisestä. Todistus on voimassa neljä kuukautta.

Avioliiton esteiden tutkinta verkossa

Palvelu on tarkoitettu pareille, jotka haluavat saada vireille avioliiton esteiden tutkinnan. Palvelu on käytettävissä verkossa joka päivä vuorokauden ympäri.  Palvelun käyttäjä voi tunnistautua palvelussa pankkitunnuksien avulla, jolloin valtaosa tarvittavista liittyjän tiedosta saadaan suoraan väestötietojärjestelmästä. 

Pyyntö esteiden tutkinnasta siirtyy jäsentietojärjestelmä Kirjurin työjonoon. 

Palvelu löytyy osoitteesta esteidentutkinta.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Palvelun käyttö edellyttää vähintään 18 vuoden ikää ja kotikuntaa Suomessa. Lisäksi molemmilla kihlakumppaneilla tulee olla pankkitunnukset tai mobiilivarmenne. Vähintään toisen kihlakumppanin pitää olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen.

Avioliiton esteiden tutkinta on mahdollista edelleen hoitaa myös asioimalla seurakunnassa tai lähettämällä pyynnön esteiden tutkinnasta postitse.

Vihkimisen varaaminen

Evankelis-luterilaisen kirkon vihkiminen toimitetaan ensisijaisesti kirkossa. Vihkipaikka voi olla myös koti tai joku muu vihkiparille tärkeä paikka. Vihkimisessä on oltava läsnä vähintään kaksi todistajaa. Ottakaa yhteys kirkkoherranvirastoon, jossa sovitaan vihkimisaika ja -paikka, pappi ja kanttori. Kun vihkimiseen on pitempi aika, papin ja kanttorin nimi voidaan joskus ilmoittaa vasta lähempänä toimitusta. Kirkon käyttö on maksuton.

Paltamon vanhan kirkon varausasiat hoidetaan Kajaanin seurakunnassa, puh: 08-61721

Pappi ja kanttori tulevat yleensä siitä seurakunnasta, jossa vihkiminen tapahtuu. Yhteystiedot heihin saadaan kirkkoherranvirastosta. Tällöin papin, kanttorin ja suntion palvelukset ovat maksuttomia. Mikäli halutaan pappi tai kanttori muualta, häntä tulee vihkiparin itse pyytää. Tästä järjestelystä tulee ajoissa ilmoittaa kirkkoherranvirastoon. Tällöin vihkijän mahdollisista matkakuluista huolehtii häiden järjestäjä.

Ottaessa yhteys pappiin sovitaan hänen kanssaan vihkikeskustelun aika ja paikka. Vihkikeskustelussa puhutaan Jumalan siunauksen pyytämisen ja kristillinen avoiliiton merkityksestä. Vihkikaava käydään läpi. Keskustelun yhteydessä on mahdollista pitää vihkiharjoitus, jossa harjoitellaan käytännössä vihkitoimituksen kulkua. Valokuvaamisesta ja videoinnista on hyvä sopia vihkivän papin kanssa.

Kirkossa tapahtuvaa vihkimistä suunniteltaessa on hyvä muistaa, että jokainen kirkko on jo sellaisenaan pyhiä toimituksia varten. Seurakunta huolehtii vihkitoimituksen edellyttämät järjestelyt, kukat alttarille ja muun tarpeellisen. Jos kirkkoon halutaan muuta koristelua, koristelusta vastaa häiden järjestäjä ja siitä tulee sopia seurakunnan kanssa.

Kirkollinen vihkiminen on luonteeltaan seurakunnan jumalanpalvelus, joka etenee papin johdolla. Toimituksessa käytetään hengellistä musiikkia. Kanttorin kanssa sovitaan häämusiikista. Vihkikaavassa mainittujen virsien tilalla voi olla jokin muu hengellinen laulu tai toimituksen luonteeseen sopivaa vokaali- tai soitinmusiikkia. Tälläisestä musiikista on aina sovittava kanttorin kanssa. Kirkkorakennuksessa suoritetut toimitukset ovat seurakunnan julkisia tilaisuuksia. Hääjuhlien järjestelyissä kannattaa etukäteen suunnitella kuka hoitaa kuvauksen. Vihkimisen yhteydessä voidaan viettää pyhää ehtoollista. Tällöin on käytössä perinteinen morsiusmessu.

Vihkiminen ulkomailla

Kirkkoherran virasto neuvoo mahdollisuuksista saada vihkiminen ulkomailla.

Välttämättömiä vihkimiseen liittyviä asioita:

- avioliiton esteiden tutkinta vähintään seitsemän vuorokautta ennen vihkimistä, todistus on voimassa neljä kuukautta
- vihkipaikan, papin ja kanttorin varaaminen
- kaksi todistajaa
- sormukset

Hääpari poistuu alttarilta

Avioliiton siunaaminen

Avioliiton kirkollinen siunaaminen voidaan järjestää maistraatissa suoritetun siviilivihkimisen jälkeen. Avioliiton siunaamisessa seurakunta rukoilee vihkiparin ja heidän yhtyeisen elämänsä puolesta. Avioliiton siunaamisen kaava muistuttaa järjestykseltään avioliittoon vihkimisen kaavaa.

Avioliiton siunaaminen rukoushetkessä

Avioliitolle voi pyytää siunausta muulloinkin, vaikkapa vihkimisen kymmenvuotispäivänä. Tässä tapauksessa voidaan järjestää rukoushetki. Rukoushetken kaavaan voidaan ottaa elementtejä vihkikaavasta, esimerkiksi uudet vihkivalat. Rukoushetki voidaan järjestää kirkossa tai kotona. Avioliiton siunaamisen rukoushetken toimittajaksi voi pyytää pappia. Työntekijöiden yhteystiedot

 

Sormukset

Vanhaan suomalaiseen perinteeseen kuuluu, että kihloihin mennessä sekä mies, että nainen ostavat toisilleen kihlasormukset merkiksi avioliittolupauksesta. Vihittäessä vain sulhanen antaa morsiamelleen sormuksen.

Uutena on tullut käytäntö, jossa kihlasormusten lisäksi molemmat antavat toisilleen myös vihkisormuksen.

Vihkisormus pujotetaan vasemman käden nimettömään.