Paltamon seurakunnan historia

Oulujärven erämaaseurakunta

Oulujärven ympäristön asutus alkoi vakiintua 1500-luvulla. Silloin koko Kainuu kuului kirkollisessa järjestyksessä Liminkaan.Vuonna 1559 Oulunjärven ympäristöstä muodostettiin "Oulujärven erämaaseurakunta". Tuohon aikaan vesitiet tarjosivat parhaimman kulkureitin. Siksi erämaaseurakunnan ensimmäinen kirkko rakennettiin Oulujärvessä sijaitsevaan Manamansalon saareen. Se tuhoutui 1585 pitkän vihan melskeissä.

Paltamon seurakunta

Rappasotien hävitysretket tuhosivat alueelle syntyneen asutuksen. Vasta hävitysretket loputtua ihmiset uskaltautuivat asettumaan uudelleen Oulujärven 

maisemiin. Uuden asutusaallon mukana Kainuun emäseurakunta perustettiin toisen kerran vuonna 1599. Uuden seurakunnan kirkko rakennettiin Paltaniemelle, koska alueen asutuksen pääpaino oli siirtynyt Oulujärven itäosiin. Uusi seurakunta sai nimen Paltamo. Etymologisesti nimi Paltamo tulee juuri sanasta palte, joka tarkoittaa rantatörmää, Paltaniemen vyöryvien rantatörmien mukaan.

Toinen kirkko tuhoutui maanjäristyksen seurauksena rantatörmän vyöryssä vuonna 1626. 

Kolmas Oulujärven alueen kirkko valmistui lähelle entistä paikkaa, Paltaniemen kirkkoniemeen 1665. Suuren Pohjan sodan aikana vihollisjoukot ryöstivät sen ja Kajaanin linnan valtauksen jälkeen se poltettiin talvella 1716. Paltaniemen Kirkkoniemessä sijainneista kirkoista muistuttaa Armas Tirrosen valmistama muistomerkki Risti ja liekki, joka paljastettiin vuonna 1967.

Paltamon neljäs kirkko, ns. kuvakirkko valmistui 1726. Tiettävästi kirkkoa ryhdyttiin rakentamaan vanhan, poltetun kirkon paikalle Kirkkoniemeen, kunnes huomattiin sen tulevan liian lähelle vyöryvää rantatörmää.  Siksi kirkko rakennettiinkin kauemmas rannasta, uudelle paikalle. Paltamon vanha kirkko vihittiin käyttöön kynttilänpäivänä 1727.

Muutto Oulujärven pohjoisrannalle

Ajan myötä emäseurakunta hajosi: muut Kainuun seurakunnat kehittyivät eri vaiheiden kautta itsenäisiksi seurakunnikseen. Paltamon ydinseurakunnan asutus keskittyi Oulujärven pohjoisrannalle sijaitsevan Kiehimänjoen suulle. Siksi tuli aiheelliseksi rakentaa uusi kirkko. Paltamon seurakunnan viides kirkko rakennettiin Kiehimän kylään vuonna 1946. Paikka oli muodostunut ajan myötä kunnalliseksi ja seurakunnalliseksi keskukseksi. Myöhemmin uusi kuntakeskus peri itselleen Paltamo-nimen.

 

 

 

 

 

Järvimaisemaa puiden lomitse
Näkymä Paltaniemen Kirkkoniemeltä Oulujärvelle.