Kaste

Pyhä kaste perustuu ylösnousseen Kristuksen kirkolleen antamaan kastekäskyyn:

"Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." (Matt. 28:19-20)

Kirkon jäseneksi tullaan vain kasteen kautta. Kasteessa Jumala liittää ihmisen Jeesuksen Kristuksen yhteyteen ja hänen kirkkonsa jäseneksi. Kasteessa ihminen saa Pyhän Hengen ja pelastuksen lahjan.

Edellytykset

Kirkon jäsenten tulee saattaa lapsensa kastettavaksi ilman tarpeetonta viivytystä. Kaste toimitetaan normaalisti kahden kuukauden kuluessa syntymästä, sillä silloin on lapsen nimet ja äidinkieli rekisteröitävä väestötietojärjestelmään.

Kastettavalla tulee olla ainakin kaksi kummia, jotka ovat jonkin evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoituja jäseniä. Heidän lisäkseen voi kummina olla myös muuhun kristilliseen kirkkoon kuuluva henkilö, mikäli hänen kirkkona hyväksyy meidän kirkkomme toimittaman kasteen.

Kastetoimituksessa tulee olla läsnä vähintään kaksi kummia tai muuta todistajaa. Hätäkasteen voi toimittaa kuka tahansa kristitty, jos lapsen pelätään kuolevan, eikä pappia ole heti saatavissa. Lapsi kastetaan vedellä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Hätäkaste vahvistetaan myöhemmin.

Kastamisen ehtona on, että ainakin toinen vanhemmista on seurakunnan jäsen. Uskonnonvapauslaki määrää, että lapsi kuuluu samaan uskontokuntaan kuin hänen äitinsä. Jos vain isä kuuluu kirkkoon, lapsi voidaan kastaa, jos vanhemmat (edellyttäen, että lapsen huolto kuuluu yhteisesti molemmille) tekevät kirjallisen sopimuksen siitä, että lapsi seuraa uskontokuntaan nähden isäänsä.

Käytännön järjestelyt

Noin viikon kuluttua lapsen syntymästä vanhemmat saavat kotiin kirkkoherranviraston lähettämän kirjeen. Se sisältää ohjeita kastejärjestelyjä varten sekä varsinaisen kasteasiakirjan, "lapsen tietojen ilmoittaminen". Lomake annetaan kastetilaisuudessa papille. Sillä rekisteröidään väestötietojärjestelmään kasteen ohella myös lapsen sukunimi, etunimet ja äidinkieli

Kasteesta sovitaan kirkkoherranviraston tai suoraan seurakunnan pappien kanssa.

Kaste toimitetaan kirkossa, kotona tai muussa sovitussa paikassa. Paltamon seurakunta ei peri vuokraa seurakuntatalojen käytöstä kastetilaisuuksien järjestämiseksi. Papin kanssa voidaan keskustella etukäteen kasteeseen liittyvistä yksityiskohdista.

Kastemaljaan pannaan vettä ennen kastetoimituksen alkua. Lapsen pään kuivaamista varten varataan pieni valkoinen liina. Lapsi puetaan valkoiseen kastealbaan, joka kuvaa Kristuksen puhtautta ja syntien anteeksisaamista. Seurakunta lahjoittaa kotiin kastekynttilän. Kastettujen nimet luetaan kasteesta seuraavan viikon jälkeisenä sunnuntaina messussa. Seurakunta rukoilee nimeltä mainiten kastettujen puolesta.

Aikuisen kaste

Aikuisen kaste toimitetaan silloin, kun kirkkoon haluaa liittyä henkilö, jota ei ole aiemmin kastettu. Ennen kastetta hän saa kristillistä opetusta. Aikuisen kaste toimiteaan kirkossa tai muussa sopivassa paikassa. Kastettava pukeutuu albaan. hän tunnustaa kasteen yhteydessä kirkon uskon lukemalla uskontunnustuksen. Aikuisen kaste on samalla myös konfirmaatio.

kastepöytä, jonka päällä on palava kynttilä, Raamattu, kastemalja, liina ja kukkia (tulppaaneita).

Kastepöytä

Kotona suoritettavassa kasteessa on hyvä laittaa sopivan kokoinen pöytä kastepöydäksi, alttariksi.

Pöydälle laitetaan valkoinen pöytäliina, joka kuvastaa tilaisuuden juhlaluonnetta.

Kastemalja voi olla lasinen tai keraaminen, pääasia on, että se olisi kasteen arvoon sopiva. Ennen kastejuhlan alkua maljaan laitetaan kastevettä sopivassa määrin. Veden olisi hyvä olla lämmintä, ettei se kastehetkellä olisi liian kylmää.

Kasteessa tarvitaan myös liina, jolla voi kuivata vauvan päätä kasteen jälkeen. Valkoinen pieni liina sopii tarkoitukseen.

Pöydällä on myös palava kynttilä. Kastava pappi tuo mukanaan kastekynttilän, jonka hän sytyttää tilaisuuden aikana kastepöydällä olevasta kynttilästä.  

Kastepöydällä oleva Raamattu kertoo Jumalan lupauksista ja kastekäskystä, joka on koko tilaisuuden perustana. Pöydällä voi olla myös kukkia ja muita koriste-esineitä, esimerkiksi enkelikoristeita.

Kastemekko

Vauvan päälle puettava valkoinen kastemekko kertoo siitä, että kasteessa me saamme omaksemme Kristuksen tuoman pelastuksen.

Kastemekot kulkevat usein suvussa ja samassa mekossa on voitu kastaa jo useampiakin sukupolvia. Tämä kertoo kauniisti siitä, miten Jumalan armo kantaa meitä ajan saatossa eteenpäin.

Jos kastemekkoa ei löydy, seurakunnalta saa sellaisen lainattua.

Lapsille ja lapsiperheille

Paltamon seurakunta haluaa olla vanhempien tukena heidän kasvatustehtävässään. Oleellisena osana tätä työtä ovat erilaiset kerhot. Lapsille ja lapsiperheille on tarjolla monenlaista puhaa, jotka löytyvät lapsille ja lapsiperheille -linkin alta.